ทัศนศึกษา2565
25 เมษายน 2566
ทัศนศึกษา2565 อนุบาล 1 - 2
ทัศนศึกษาอนุบาล 3 2565
25 เมษายน 2566
ทัศนศึกษา2565 อนุบาล 3
เทควันโด2562
13 กันยายน 2562
โครงงานน้ำส้มแสนอร่อย อนุบาล 1/2561
20 กุมภาพันธ์ 2562
โครงงานไข่เค็ม
10 ตุลาคม 2561
โครงงานแซนวิชจิ๋ว
10 ตุลาคม 2561
Our Playground
26 มิถุนายน 2556
เวลาเล่นเราสนุกสนานด้วยกัน
กิจกรมอิสระ
26 มิถุนายน 2556
นิทาน
26 มิถุนายน 2556
ร่วมกันฟังนิทานเพื่อเสริมการเรียนรู้
แปรงฟัน
26 มิถุนายน 2556
แปรงฟันหลังมื้อกลางวัน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี
Lunch Time
26 มิถุนายน 2556
มื้อกลางวัน
Computer Class
26 มิถุนายน 2556
สนุกกับ Computer เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เรียนเลข
26 มิถุนายน 2556
รู้จักกับตัวเลขและจำนวน
Creativity
26 มิถุนายน 2556
กิจกรรมเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
Paper Cutting
26 มิถุนายน 2556
ฝึกการใช้มือ และเสริมสมาธิจากการตัดกระดาษ
เป่าสี
26 มิถุนายน 2556
เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเป่าสี
ห้องเรียนศิลปะ
26 มิถุนายน 2556
กิจกรรมศิลปะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
เทควันโด
26 มิถุนายน 2556
เรียนเทควันโด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
Our Little Classrom
26 มิถุนายน 2556
ในห้องเรียนเด็กเล็กจะได้เรียนรู้ผ่านของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
Nursery : Play & Learn
26 มิถุนายน 2556
เรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการอย่างสมวัย
Suwattana Kindergarten & Nursery Place
26 มิถุนายน 2556
บรรยากาศรอบๆโรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา