รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสุวัฒนา (Hall of fame)

เด็กชายณัฐวัฒน์ อินผ่อง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พันธุ์ชอุ่ม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
เด็กชายภูวิศ กิติวงศ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
เด็กชายธรธรณ์ ศรีอรนันต์ โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
เด็กหญิงประภารัตน์ เจียรพินิจนันต์ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
เด็กชายอรรณพดนัย ภมะราภา โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
เด็กชายธนากร จตุรภัทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เด็กชายดิณ อร่ามเรืองสกุล โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ
เด็กชายกลทีป์ ริดมัด โรงเรียนพิบูลย์เวศม์ English Program
เด็กชายณฐกร ชมภูบุตร โรงเรียนพิบูลย์เวศม์ English Program
เด็กหญิงแพรทอง ศิริวัฒนศักดิกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เด็กหญิงรัตนวรี ม่วงไม้ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เด็กหญิงมุกตาภา ธนารักษ์โชค โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
เด็กชายอภิรัชชัย วชีระโวทาน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
เด็กชายเจษฎา ลิขิตสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
เด็กหญิงธันยพร ลิขิตสกุลชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
เด็กชายพศิน ลีลาธีระกุล โรงเรียนสารสาสน์
เด็กหญิงณัชชา สุธาวิริยะกุล โรงเรียนไทยคริสเตียน (inter)
เด็กชายธนภัทร เลิศภคพงศา โรงเรียนโสมาภา
เด็กหญิงโยษิตา กาเซ็ม โรงเรียนโสมาภา